copy ကူးခ် ပုံစံတူ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ တရုတ္ ေလတပ္၏ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားအေျကာင္း…

News Social News

ပုံမွာျမင္ေတြ့ရသည့္အတိုင္း တ႐ုတ္ေလတပ္၏ J-11 ႏွင့္ J-16 အမ်ိဳးအစား တိုက္ေလယာဥ္မ်ားမွာ မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိၿပီး ခြဲျခားရ အလြန္ခက္သလို အလြန္အမင္းလည္းရႈပ္ေထြးလွပါတယ္။တကယ္က ထိုတိုက္ေလယာဥ္အားလုံးဟာ တ႐ုတ္မွ အစျပဳဖန္တီးခဲ့တာ တစ္စီးမွမပါရွိေသးပါဘူး။1980၌ နာမည္ရလာခဲ့ေသာ ဆိုဗီယက္ေလတပ္၏ ေလေၾကာင္းစစ္ကစားႏႈန္းျမင့္သည့္ SU-27 ဟုအမည္ရသည့္ တိုက္ေလယာဥ္တစ္မ်ိဳးကို Sukhoi မွ ထုတ္လုပ္ေပးေနၿပီး ဆိုဗီယက္ေလတပ္၌ စတင္သုံးစြဲေနခဲ့ပါတယ္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ေလတပ္ဟာ မိမိတိုင္းျပည္၏ ေလေၾကာင္းေစာင့္ၾကပ္ေရးတာဝန္ကို J-7 အမ်ိဳးအစား ၾကားျဖတ္တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ေပးအပ္ထားခဲ့ရခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကျပႆနာမွာ J-7 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားဟာ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္ ေလေၾကာင္းတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္မ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ မိမိေဝဟင္ပိုင္နက္ထဲဝင္လာမည့္ ရန္သူ႔တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ဟန႔္တားႏိုင္သည့္ အဆင့္မ်ိဳးကိုသာ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ၿပီးျပည့္စုံသည့္ ေဝဟင္၊ ေျမျပင္ ႏွင့္ ေရျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကို ေခ်မႈန္းႏိုင္ေသာ တိုက္ေလယာဥ္အျဖစ္ရွိမေနခဲ့ပါဘူး။ ေျမျပင္ပစ္မွတ္မ်ားကို ေခ်မႈန္းေရးတာဝန္ကိုမႈ ၎တို႔ျပည္တြင္းထုတ္ A-5 အမ်ိဳးအစား ဗုံးႀကဲတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို တာဝန္ေပးထားရပါတယ္။

J-7 ကိုထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Shenyang ကလည္း J-8 ကို ဆက္လက္ဖန္တီးခဲ့ေသာ္လည္း လုံေလာက္သည့္စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ိဳးမရရွိခဲ့ပါဘူး။ ထိုအခ်ိန္ကလည္း တ႐ုတ္ဟာ ယေန႔ေခတ္လို စီးပြားေရးအင္အား အရမ္းေတာင့္တင္းသည့္အထဲမပါေသးတာေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးအပိုင္း၌ ဘတ္ဂ်က္မ်ားစြာအသုံးမျပဳႏိုင္ေသးပါ။ထိုေၾကာင့္ 1985 ေနာက္ပိုင္း ေလာက္မွာ တ႐ုတ္ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ မဟာမိတ္ဆိုဗီယက္ထံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္ကစားႏိုင္စြမ္းျမင့္ၿပီး လက္နက္မ်ားပိုမိုသယ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ SU-27 အမ်ိဳးအစားတိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ‌

ထိုေနာက္ ဆိုဗီယက္ႏွင့္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး စာခ်ဳပ္ 3ခုခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။Sukhoi ကုမၸဏီဟာ 1991 ေဖေဖာ္ဝါရီလမွစ၍ စတင္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ေပးပို႔ခဲ့သည့္ ပထမအသုတ္မွာ SU-27SK တိုက္ေလယာဥ္ အစီး (၂၀)ႏွင့္ SU-27UBK အေမာင္းသင္းဗားရွင္း (၄)စီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႐ုရွားအဖို႔ SU-27 ကို ပထမဆုံး ျပည္ပတင္ပို႔ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရာက္ေရာက္ခ်င္းမွာပင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕ေတာ္၌ သ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဘက္စုံသုံး အႀကီးစားတိုက္ေလယာဥ္ကို မိမိတို႔ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူအား ပထမဆုံးခ်ျပလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာမီ၌ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္လာပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ လႊဲေျပာင္းေပးသည့္ SU-27SK အစီး (၂၀)ထဲ၌ ႐ုရွားေလတပ္မွ အသုံးျပဳၿပီးသား Second Hand SU-27 (2)စီး ပါလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အသစ္မ်ားသာ မွာယူထားသည့္ တ႐ုတ္ေလတပ္ဟာ အနည္းငယ္‌တင္းသြားခဲ့ၿပီး ႐ုရွားဘက္မွ SU-27SK အသစ္ (2)စီးျဖင့္ ျပန္လည္လွဲေပးခဲ့ရပါတယ္။ ႏွစ္အနည္းငယ္အၾကာ SU-27SK ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ တ႐ုတ္တိုက္ေလယာဥ္မႈးမ်ားဟာ တိုက္ေလယာဥ္အရည္အေသြးပိုင္း၌ ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။

ပထမအသုတ္ကို ေငြေပးေခ်စဥ္က တ႐ုတ္အစိုးရဟာ ေငြအလုံအေလာက္မရွိတာေၾကာင့္ က်သင့္ေငြ၏ 70% ကို အေပါ့စားစက္မႈလုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းမ်ား အျပင္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ေပးေခ်ခဲ့ရပါတယ္။ ထိုေၾကာင့္ ဒုတိယအသုတ္ႄလႊဲေျပာင္းျခင္းကိုေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့ၿပီး ႐ုရွားဘက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္သာ ေပးေခ်ရန္ ‌အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ တ႐ုတ္ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္ဒုဥကၠဌ Liu Huaqing သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး Su-27 မ်ား ထပ္မံပို႔ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း၌ လိုင္စင္ယူထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ပါ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ မၾကာမီပင္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၿပီး ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ SU-27SK (၁၆)စီးႏွင့္ SU-27UBK (၈)စင္းကို ၁၉၉၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ၌ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။

ထိုေနာက္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ တတိယေျမာက္စာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး SU-27UBK အေမာင္းသင္တိုက္ေလယာဥ္ (၂၈)စီးကို တတိယအသုတ္အျဖစ္ 2009 ခုႏွစ္၌ ‌ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။1998 ကတည္းက တ႐ုတ္နာမည္ေက်ာ္ ေလယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီ Shenyang ဟာ ျပည္တြင္း၌ လိုင္စင္ယူကာ J-11 အျဖစ္ စတင္ပြားထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ယေန႔အထိ စုစုေပါင္း အစီး 500 နီးပါးထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ဒါဟာ Sukhoi၏ copyဗားရွင္း J မ်ိဳးဆက္ကို စတင္အသက္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း၌ အဆင့္ျမင့္ဗားရွင္း J-11BG ႏွင့္ J-11BGH ဗားရွင္းမ်ားကို 2017ခုႏွစ္အထိ ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ေနခဲ့ေၾကာင္း အခ်ိဳ႕ကဆိုပါတယ္။ J-11H ႏွင့္ J-11BGH ကေတာ့ တ႐ုတ္ေရတပ္ဆိုင္ရာ တိုက္‌ခိုက္ေရးအုပ္ေတြမွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တာျဖစ္ပါတယ္။1998 မွာ Sukhoi မွ မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ SU-30 ကိုလည္း သေဘာက်ခဲ့တာေၾကာင့္ 2000 ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စတင္မွာယူခဲ့ျပန္ၿပီး 2010 မွစ၍ ၎တို႔ေလတပ္၌ စတင္အသုံးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စုစုေပါင္း SU-30MKK (၇၃)စီး ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး ေလတပ္မွာပဲ့ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။

ေရတပ္အတြက္ SU-30MK2 ဗားရွင္းကို (၂၄)စီးအထိ ဝယ္ယူခဲ့ၿပီး Kh-35E ေရယာဥ္ဖ်က္ဒုံးမ်ားကို ပစ္လႊတ္ႏိုင္စြမ္းရွိတာေၾကာင့္ ပင္လယ္ျပင္ပစ္မွတ္ေခ်မႈန္းေရးအတြက္ တာဝန္ေပးခဲ့ပါတယ္။J-11 တိုက္ေလယာဥ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ရာ၌လည္း မ်ိဳးကြဲမ်ားစြာရွိခဲ့ၿပိး ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ဗားရွင္း J-11BS မ်ားအေပၚအေျခခံ၍အဆင့္ျမင့္ဗားရွင္း J-16 ကို ထပ္မံတည္ေဆာက္ခဲ့ျပန္ကာအစီးေရမ်ားစြာထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ တြင္ကမာၻကို ပထမဆုံးတရားဝင္ခ်ျပခဲ့ပါတယ္။လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ေလေၾကာင္းျပပြဲတုန္းကလည္း အီလထ႐ြန္နက္ဗားရွင္း J-16D ကို ခ်ျပခဲ့ၿပီး လက္ရွိ တ႐ုတ္ေလတပ္၌ J-16 တိုက္ေလယာဥ္ ၁၇၂စီးအထက္ပိုင္ဆိုင္ထားျပန္ပါတယ္။

ေလ်ာင္နင္းႏွင့္ ရွန္ေဒါင္း စသည့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႀကီး (၂)စီးကို တ႐ုတ္ေရတပ္မွ ပိုင္ဆိုင္လာခ်ိန္၌လည္း Shenyang ဟာ ႐ုရွားကုမၼဏီ Sukhoi ထုတ္ SU-33 ကိုအေျခခံ၍ J-15 တိုက္ေလယာဥ္ အစီး ၅၀ေက်ာ္ကို တည္ေဆာက္ထုတ္လုပ္ခဲ့ျပန္ၿပီး တ႐ုတ္ေရတပ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ျပန္ပါတယ္။ ေရတပ္တိုက္ေလယာဥ္မႈးမ်ား ေလ့က်င့္ရန္အတြက္လည္း အေမာင္းသင္ ႏွစ္ေယာက္ထိုင္ဗားရွင္း J-15S မ်ားကိုပါ ထုတ္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

႐ုရွားမွ SU-27 ကို အဆင့္ျမင့္၍ SU-35 ကို ဖန္တီးကာ ထုတ္ျပခဲ့ရာ၌လည္း တ႐ုတ္ဟာ(၂၄)စီးမွာယူခဲ့ျပန္ပါတယ္။သို႔ေသာ္ ပုံတူပြားလြန္းသည့္အတြက္ ႐ုရွားကုမၸဏီ Sukhoi ဟာ SU-35 ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ နည္းပညာမ်ားကိုခ်န္လွပ္ခဲ့ရၿပီး အနည္းငယ္ဝိတ္ေလ်ာ့ထားသည့္ဗားရွင္း SU-35SK မ်ားအျဖစ္ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ထိုေၾကာင့္ ယခုလက္ရွိ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရးေလတပ္ႏွင့္ ေရတပ္ဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္ေရးအုပ္၌ Sukhoi family တိုက္ေလယာဥ္စုစုေပါင္း အစီးေရ 670ေက်ာ္ခန႔္တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။
Crd…JohnThu
photoscredit
MR

Unicode

copy ကူးချ ပုံစံတူ ထုတ်လုပ်ထားသည့် တရုတ် လေတပ်၏ တိုက်လေယာဉ်များအကြောင်း…

ပုံမှာမြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း တရုတ်လေတပ်၏ J-11 နှင့် J-16 အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ်များမှာ မျိုးကွဲများစွာရှိပြီး ခွဲခြားရ အလွန်ခက်သလို အလွန်အမင်းလည်းရှုပ်ထွေးလှပါတယ်။တကယ်က ထိုတိုက်လေယာဉ်အားလုံးဟာ တရုတ်မှ အစပြုဖန်တီးခဲ့တာ တစ်စီးမှမပါရှိသေးပါဘူး။1980၌ နာမည်ရလာခဲ့သော ဆိုဗီယက်လေတပ်၏ လေကြောင်းစစ်ကစားနှုန်းမြင့်သည့် SU-27 ဟုအမည်ရသည့် တိုက်လေယာဉ်တစ်မျိုးကို Sukhoi မှ ထုတ်လုပ်ပေးနေပြီး ဆိုဗီယက်လေတပ်၌ စတင်သုံးစွဲနေခဲ့ပါတယ်။

ထိုအချိန်တွင် တရုတ်လေတပ်ဟာ မိမိတိုင်းပြည်၏ လေကြောင်းစောင့်ကြပ်ရေးတာဝန်ကို J-7 အမျိုးအစား ကြားဖြတ်တိုက်လေယာဉ်များကို ပေးအပ်ထားခဲ့ရချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြဿနာမှာ J-7 တိုက်လေယာဉ်များဟာ တင်းပြည့်ကျပ်ပြည့် လေကြောင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်သော တိုက်လေယာဉ်မျိုးမဟုတ်ဘဲ မိမိဝေဟင်ပိုင်နက်ထဲဝင်လာမည့် ရန်သူ့တိုက်လေယာဉ်များကို ကြားဖြတ်ဟန့်တားနိုင်သည့် အဆင့်မျိုးကိုသာ လုပ်နိုင်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသည့် ဝေဟင်၊ မြေပြင် နှင့် ရေပြင်ပစ်မှတ်များကို ချေမှုန်းနိုင်သော တိုက်လေယာဉ်အဖြစ်ရှိမနေခဲ့ပါဘူး။ မြေပြင်ပစ်မှတ်များကို ချေမှုန်းရေးတာဝန်ကိုမှု ၎င်းတို့ပြည်တွင်းထုတ် A-5 အမျိုးအစား ဗုံးကြဲတိုက်လေယာဉ်များကို တာဝန်ပေးထားရပါတယ်။

J-7 ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Shenyang ကလည်း J-8 ကို ဆက်လက်ဖန်တီးခဲ့သော်လည်း လုံလောက်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမရရှိခဲ့ပါဘူး။ ထိုအချိန်ကလည်း တရုတ်ဟာ ယနေ့ခေတ်လို စီးပွားရေးအင်အား အရမ်းတောင့်တင်းသည့်အထဲမပါသေးတာကြောင့် ရုန်းကန်နေရဆဲဖြစ်ပြီး ကာကွယ်ရေးအပိုင်း၌ ဘတ်ဂျက်များစွာအသုံးမပြုနိုင်သေးပါ။ထိုကြောင့် 1985 နောက်ပိုင်း လောက်မှာ တရုတ်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဟာ မဟာမိတ်ဆိုဗီယက်ထံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး စစ်ကစားနိုင်စွမ်းမြင့်ပြီး လက်နက်များပိုမိုသယ်ဆောင်နိုင်သည့် SU-27 အမျိုးအစားတိုက်လေယာဉ်များကို ဝယ်ယူနိုင်ရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ‌

ထိုနောက် ဆိုဗီယက်နှင့်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး စာချုပ် 3ခုချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။Sukhoi ကုမ္ပဏီဟာ 1991 ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ စတင်ပေးပို့ခဲ့ပြီး ပေးပို့ခဲ့သည့် ပထမအသုတ်မှာ SU-27SK တိုက်လေယာဉ် အစီး (၂၀)နှင့် SU-27UBK အမောင်းသင်းဗားရှင်း (၄)စီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ရုရှားအဖို့ SU-27 ကို ပထမဆုံး ပြည်ပတင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရောက်ရောက်ချင်းမှာပင် ပေကျင်းမြို့တော်၌ သရုပ်ပြပျံသန်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဘက်စုံသုံး အကြီးစားတိုက်လေယာဉ်ကို မိမိတို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူအား ပထမဆုံးချပြလာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

မကြာမီ၌ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ လွှဲပြောင်းပေးသည့် SU-27SK အစီး (၂၀)ထဲ၌ ရုရှားလေတပ်မှ အသုံးပြုပြီးသား Second Hand SU-27 (2)စီး ပါလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်များသာ မှာယူထားသည့် တရုတ်လေတပ်ဟာ အနည်းငယ်‌တင်းသွားခဲ့ပြီး ရုရှားဘက်မှ SU-27SK အသစ် (2)စီးဖြင့် ပြန်လည်လှဲပေးခဲ့ရပါတယ်။ နှစ်အနည်းငယ်အကြာ SU-27SK ၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် တရုတ်တိုက်လေယာဉ်မှုးများဟာ တိုက်လေယာဉ်အရည်အသွေးပိုင်း၌ ကောင်းမွန်ကြောင်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။

ပထမအသုတ်ကို ငွေပေးချေစဉ်က တရုတ်အစိုးရဟာ ငွေအလုံအလောက်မရှိတာကြောင့် ကျသင့်ငွေ၏ 70% ကို အပေါ့စားစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ အပြင် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းအချို့နှင့် ပေးချေခဲ့ရပါတယ်။ ထိုကြောင့် ဒုတိယအသုတ်လြွှဲပြောင်းခြင်းကိုနှောင့်နှေးစေခဲ့ပြီး ရုရှားဘက်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြင့်သာ ပေးချေရန် ‌အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။

၁၉၉၅ ခုနှစ် မေလတွင် တရုတ်ဗဟိုစစ်ကော်မရှင်ဒုဥက္ကဌ Liu Huaqing သည် ရုရှားနိုင်ငံသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး Su-27 များ ထပ်မံပို့ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ပြီး ပြည်တွင်း၌ လိုင်စင်ယူထုတ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက်ပါ ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။ မကြာမီပင် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပြီး ဒုတိယအသုတ်အဖြစ် SU-27SK (၁၆)စီးနှင့် SU-27UBK (၈)စင်းကို ၁၉၉၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၌ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။

ထိုနောက် ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် တတိယမြောက်စာချုပ်ကို ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီး SU-27UBK အမောင်းသင်တိုက်လေယာဉ် (၂၈)စီးကို တတိယအသုတ်အဖြစ် 2009 ခုနှစ်၌ ‌ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။1998 ကတည်းက တရုတ်နာမည်ကျော် လေယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီ Shenyang ဟာ ပြည်တွင်း၌ လိုင်စင်ယူကာ J-11 အဖြစ် စတင်ပွားထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့အထိ စုစုပေါင်း အစီး 500 နီးပါးထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး ဒါဟာ Sukhoi၏ copyဗားရှင်း J မျိုးဆက်ကို စတင်အသက်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။

နောက်ပိုင်း၌ အဆင့်မြင့်ဗားရှင်း J-11BG နှင့် J-11BGH ဗားရှင်းများကို 2017ခုနှစ်အထိ ဆက်လက်ထုတ်လုပ်နေခဲ့ကြောင်း အချို့ကဆိုပါတယ်။ J-11H နှင့် J-11BGH ကတော့ တရုတ်ရေတပ်ဆိုင်ရာ တိုက်‌ခိုက်ရေးအုပ်တွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။1998 မှာ Sukhoi မှ မိတ်ဆက်ခဲ့သည့် SU-30 ကိုလည်း သဘောကျခဲ့တာကြောင့် 2000 ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းတွင် စတင်မှာယူခဲ့ပြန်ပြီး 2010 မှစ၍ ၎င်းတို့လေတပ်၌ စတင်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ စုစုပေါင်း SU-30MKK (၇၃)စီး ဝယ်ယူခဲ့ပြီး လေတပ်မှာပဲ့ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပါတယ်။

ရေတပ်အတွက် SU-30MK2 ဗားရှင်းကို (၂၄)စီးအထိ ဝယ်ယူခဲ့ပြီး Kh-35E ရေယာဉ်ဖျက်ဒုံးများကို ပစ်လွှတ်နိုင်စွမ်းရှိတာကြောင့် ပင်လယ်ပြင်ပစ်မှတ်ချေမှုန်းရေးအတွက် တာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။J-11 တိုက်လေယာဉ်များကို ထုတ်လုပ်ရာ၌လည်း မျိုးကွဲများစွာရှိခဲ့ပြိး နှစ်ယောက်ထိုင်ဗားရှင်း J-11BS များအပေါ်အခြေခံ၍အဆင့်မြင့်ဗားရှင်း J-16 ကို ထပ်မံတည်ဆောက်ခဲ့ပြန်ကာအစီးရေများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ တွင်ကမ္ဘာကို ပထမဆုံးတရားဝင်ချပြခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့သည့်နှစ် လေကြောင်းပြပွဲတုန်းကလည်း အီလထရွန်နက်ဗားရှင်း J-16D ကို ချပြခဲ့ပြီး လက်ရှိ တရုတ်လေတပ်၌ J-16 တိုက်လေယာဉ် ၁၇၂စီးအထက်ပိုင်ဆိုင်ထားပြန်ပါတယ်။

လျောင်နင်းနှင့် ရှန်ဒေါင်း စသည့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောကြီး (၂)စီးကို တရုတ်ရေတပ်မှ ပိုင်ဆိုင်လာချိန်၌လည်း Shenyang ဟာ ရုရှားကုမ္မဏီ Sukhoi ထုတ် SU-33 ကိုအခြေခံ၍ J-15 တိုက်လေယာဉ် အစီး ၅၀ကျော်ကို တည်ဆောက်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြန်ပြီး တရုတ်ရေတပ်၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်စေခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ရေတပ်တိုက်လေယာဉ်မှုးများ လေ့ကျင့်ရန်အတွက်လည်း အမောင်းသင် နှစ်ယောက်ထိုင်ဗားရှင်း J-15S များကိုပါ ထုတ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။

ရုရှားမှ SU-27 ကို အဆင့်မြင့်၍ SU-35 ကို ဖန်တီးကာ ထုတ်ပြခဲ့ရာ၌လည်း တရုတ်ဟာ(၂၄)စီးမှာယူခဲ့ပြန်ပါတယ်။သို့သော် ပုံတူပွားလွန်းသည့်အတွက် ရုရှားကုမ္ပဏီ Sukhoi ဟာ SU-35 ၏ အချို့သော နည်းပညာများကိုချန်လှပ်ခဲ့ရပြီး အနည်းငယ်ဝိတ်လျော့ထားသည့်ဗားရှင်း SU-35SK များအဖြစ်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။ထိုကြောင့် ယခုလက်ရှိ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးလေတပ်နှင့် ရေတပ်ဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်ရေးအုပ်၌ Sukhoi family တိုက်လေယာဉ်စုစုပေါင်း အစီးရေ 670ကျော်ခန့်တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Crd…JohnThu
photoscredit
MR

Crd