ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္မွ အေမရိကန္ ေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္မ်ား (သို႔) Vampire ဟု ေခၚေသာ လက္နက္အသစ္

News Social News

ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္မွ အေမရိကန္ ေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္မ်ား (သို႔) Vampire ဟု ေခၚေသာ လက္နက္အသစ္

႐ုရွား-ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္သည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္အတြက္ လက္နက္သစ္မ်ား စမ္းသပ္ရာေနရာျဖစ္မည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ပတ္အတြင္း ပင္တဂြန္က ယူကရိန္းသို႔ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃ ဘီလီယံနီးပါး တန္ဖိုးရွိေသာ စစ္ေရးအကူအညီ အႀကီးစားအစီအစဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။ ၎တို႔အနက္မွ Vampire ေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္ ဟု ေခၚေသာ လက္နက္အသစ္ကိုလည္း ေၾကညာထားသည္။

“Vampire” သည္ လူသိမ်ားေသာ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ Harris မွ တီထြင္ထားသည့္ ဒ႐ုန္းဆန႔္က်င္ေရးစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း “WarZone” ၏ ေဆာင္းပါးတစ္ခုတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဤလက္နက္သည္ အမွန္တကယ္တြင္ အလြန္စံကိုက္ ေလဆာလမ္းၫႊန္တိက်ေသာ ဒုံးက်ည္စနစ္ျဖစ္ၿပီး ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္၍ ေႏွးေကြးစြာျဖင့္ အနိမ့္ပ်ံသန္းေသာ ရန္သူဒ႐ုန္းမ်ားကို ၾကားျဖတ္ပစ္ခ်ရန္အသုံးျပဳသည္။

Vampire တြင္ နာမည္ေက်ာ္ Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS II) ေလဆာလမ္းၫႊန္ ေဝဟင္မွ ေဝဟင္ပစ္ဒုံးက်ည္ကို အသုံးျပဳထားသည္။ Apache ရဟတ္ယာဥ္၏ စံခ်ိန္မီ ပဲ့ထိန္းမဲ့ ၇၀ မီလီမီတာ ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ၿပီး ၎ကို semi-active ေလဆာရွာေဖြေရးကိရိယာ မြမ္းမံေပါင္းထည့္လိုက္သည့္ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ အေလးခ်ိန္ ၁၅ ကီလိုဂရမ္ခန႔္ရွိၿပီး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေတာင္ပံပုံေသတပ္ တိုက္ေလယာဥ္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္၍ အကြာအေဝး ၅ ကီလိုမီတာႏွင့္ ၁၁ ကီလိုမီတာအသီးသီး ထိေရာက္ေအာင္ အသုံးျပဳႏိုင္သည္။

ဤတိက်လမ္းၫႊန္ဒုံးက်ည္အမ်ိဳးအစားသည္ ေဈးသက္သာ႐ုံသာမက ျမင့္မားေသာတိက်မႈႏွင့္ ထပ္ေလာင္းပ်က္စီးမႈမ်ားလည္း ေပးစြမ္းသည္။ ေဈးႏႈန္းမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇၅၀၀ (ဒုံးပ်ံေမာ္တာ၊ ထိပ္ဖူးႏွင့္ ေလဆာလမ္းၫႊန္ကိရိယာ အပါအဝင္) ရွိသျဖင့္ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀၀ နီးပါးေပးရသည့္ ေလဆာလမ္းၫႊန္ Hellfire ဒုံးက်ည္၏ သုံးပုံတစ္ပုံသာ ရွိသည္။ ေဒၚလာ ၈၀၀၀၀ ကုန္က်သည့္ ဝါယာပဲ့ထိန္းလမ္းၫြန္ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ တင့္ကားဖ်က္ဒုံးက်ည္ “TOW” ထက္ပင္ မ်ားစြာ သက္သာေနသည္။

Semi-active ေလဆာလမ္းၫႊန္စနစ္သည္ ဒုံးက်ည္မွ ရွာေဖြမႈစနစ္ optical အစိတ္အပိုင္းသည္ ေလယာဥ္၊ ယာဥ္ သို႔မဟုတ္ ေျမျပင္အကဲၾကည့္မွ ပစ္မွတ္သို႔ ၫြန္ျပသည့္ ေလဆာစေပါ့ကို ေျခရာခံၿပီး ပစ္မွတ္ကို ထိမွန္ေစသည့္ စနစ္ ျဖစ္သည္။

APKWS II ၏ CEP တိက်မႈသည္ ဝ.၅ မီတာအတြင္ရွိ၍ အျမင့္ေပနိမ့္နိမ့္တြင္ ေႏွးေႏွးပ်ံသည့္ လက္နက္မ်ားကို ပစ္ခ်ရန္အတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။
၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ BAE ကုမၸဏီသည္ “Vampire” စနစ္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ခ်ကာ အေႏွးပ်ံဒ႐ုန္းအငယ္စားမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ဖ်က္ဆီးႏိုင္ေစရန္ proximity fuzes မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ထားေသာ APKWS II ဒုံးက်ည္မ်ားကို အသုံးျပဳခဲ့သည္။

“Vampire” စနစ္တြင္ ထရန္စမစ္တာ ၄ ခုႏွင့္ အီလက္ထ႐ို-ျမင္ကြင္းေဖာ္/အနီေအာက္ေရာင္ျခည္ ပုံရိပ္ေဖာ္အာ႐ုံခံေဘာလုံးႏွင့္ ေလဆာပြိဳင္တာကိုအသုံးျပဳထားၿပီး တယ္လီစကုပ္တိုင္၊ သီးျခား ပါဝါဆပ္ပလိုင္းႏွင့္ အားျဖည့္ထားေသာ display ကိုအသုံးျပဳထားသည္။ Vampire ကို သာမန္အရပ္သုံးပစ္ကပ္တြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ၿပီး ယူကရိန္းစစ္တပ္သည္ ၎ကို M113 သံခ်ပ္ကာယာဥ္ သို႔မဟုတ္ MRZR လမ္းၾကမ္းသုံး ယာဥ္ေပၚတြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အကာအကြယ္/ျမန္ႏႈန္းမ်ားျဖင့္ တပ္ဆင္ႏိုင္သည္။

႐ုရွား-ယူကရိန္းစစ္ေျမျပင္တြင္ ဒ႐ုန္းမ်ားႏွင့္ ဒ႐ုန္းတိုက္ဖ်က္ေရးစနစ္မ်ားၾကား တိုက္ပြဲသည္ ပိုမိုျပင္းထန္လာသည္။ ယူကရိန္းစစ္တပ္သည္ တူရကီလုပ္ TB-2 ဒ႐ုန္းကိုအသုံးျပဳၿပီးေနာက္ ႐ုရွားစစ္တပ္၏ ေနရာမ်ားကိုတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ တစ္ဖက္တြင္ ႐ုရွားစစ္တပ္သည္ “Pantsir-S” တာတိုပစ္ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးစနစ္ကို အသုံးျပဳၿပီး ၾကားျဖတ္ ဟန႔္တားႏိုင္ခဲ့သည္။

၎၏ကိုယ္ပိုင္ေထာက္လွမ္းေရးႏွင့္ တိုက္ခိုက္ေရးဒ႐ုန္းတပ္ဖြဲ႕ကို အားေကာင္းေစေသာ္လည္း ႐ုရွားျပည္တြင္းစစ္ဘက္လုပ္ငန္းသည္ ဒ႐ုန္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္ရန္ လုံေလာက္ေသာ အင္အားမရွိေခ်။ “Predator” ႏွင့္ ဆင္တူေသာ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ “Orion” ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ စစ္ေျမျပင္သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္ ယခုမူ အီရန္လုပ္ ဒ႐ုန္းမ်ားသည္ ႐ုရွားဘက္မွေန၍ စစ္ေျမျပင္သို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက အတည္မျပဳႏိုင္ေသာ သတင္းတစ္ပိုဒ္အရ ႐ုရွားစစ္တပ္သည္ အီရန္လုပ္ ေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္ ၁၀၀၀ ခန႔္ကို စတင္သုံးစြဲရန္ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ သတင္းမ်ားအရ အီရန္သည္ ႐ုရွားစစ္တပ္ထံ အလတ္စား ေမာင္းသူမဲ့ဒ႐ုန္း ၄၆ စင္းကို ေပးပို႔ထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အေသးစား တိက်လမ္းၫႊန္ ေလဟုန္စီးဗုံး ၆ လုံးကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ ၎သည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာသည့္ MQ-1C “Grey Eagle” ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ အေရအတြက္ ၁၀၀၀ မွ် ရွိႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္ပမွ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈ ရွိႏိုင္သည္။ ပါရွန္းလုပ္ ဒ႐ုန္းမ်ား ရာဂဏန္းမွ် ႐ုရွားစစ္တပ္လက္ထဲတြင္ ရွိေနလွ်င္ပင္ ၎သည္ ယူကရိန္းစစ္တပ္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အႏၲရာယ္ ျဖစ္မည္ ျဖစ္သည္။
crd
Stand By Myanmar

Unicode
ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်မှ အမေရိကန် သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင်များ (သို့) Vampire ဟု ခေါ်သော လက်နက်အသစ်

ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်သည် အနောက်နိုင်ငံများအတွက် အထူးသဖြင့် အမေရိကန်အတွက် လက်နက်သစ်များ စမ်းသပ်ရာနေရာဖြစ်မည်မှာ သေချာပါသည်။ လွန်ခဲ့သည့် တစ်ပတ်အတွင်း ပင်တဂွန်က ယူကရိန်းသို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၃ ဘီလီယံနီးပါး တန်ဖိုးရှိသော စစ်ရေးအကူအညီ အကြီးစားအစီအစဉ်ကို ကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အနက်မှ Vampire သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် ဟု ခေါ်သော လက်နက်အသစ်ကိုလည်း ကြေညာထားသည်။

“Vampire” သည် လူသိများသော စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Harris မှ တီထွင်ထားသည့် ဒရုန်းဆန့်ကျင်ရေးစနစ်ဖြစ်ကြောင်း “WarZone” ၏ ဆောင်းပါးတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဤလက်နက်သည် အမှန်တကယ်တွင် အလွန်စံကိုက် လေဆာလမ်းညွှန်တိကျသော ဒုံးကျည်စနစ်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်အမျိုးမျိုးတွင် တပ်ဆင်နိုင်၍ နှေးကွေးစွာဖြင့် အနိမ့်ပျံသန်းသော ရန်သူဒရုန်းများကို ကြားဖြတ်ပစ်ချရန်အသုံးပြုသည်။

Vampire တွင် နာမည်ကျော် Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS II) လေဆာလမ်းညွှန် ဝေဟင်မှ ဝေဟင်ပစ်ဒုံးကျည်ကို အသုံးပြုထားသည်။ Apache ရဟတ်ယာဉ်၏ စံချိန်မီ ပဲ့ထိန်းမဲ့ ၇၀ မီလီမီတာ ဒုံးကျည်အမျိုးအစား ဖြစ်ပြီး ၎င်းကို semi-active လေဆာရှာဖွေရေးကိရိယာ မွမ်းမံပေါင်းထည့်လိုက်သည့် ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အလေးချိန် ၁၅ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိပြီး ရဟတ်ယာဉ်များနှင့် တောင်ပံပုံသေတပ် တိုက်လေယာဉ်များတွင် တပ်ဆင်၍ အကွာအဝေး ၅ ကီလိုမီတာနှင့် ၁၁ ကီလိုမီတာအသီးသီး ထိရောက်အောင် အသုံးပြုနိုင်သည်။

ဤတိကျလမ်းညွှန်ဒုံးကျည်အမျိုးအစားသည် ဈေးသက်သာရုံသာမက မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် ထပ်လောင်းပျက်စီးမှုများလည်း ပေးစွမ်းသည်။ ဈေးနှုန်းမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၇၅၀၀ (ဒုံးပျံမော်တာ၊ ထိပ်ဖူးနှင့် လေဆာလမ်းညွှန်ကိရိယာ အပါအဝင်) ရှိသဖြင့် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ နီးပါးပေးရသည့် လေဆာလမ်းညွှန် Hellfire ဒုံးကျည်၏ သုံးပုံတစ်ပုံသာ ရှိသည်။ ဒေါ်လာ ၈၀၀၀၀ ကုန်ကျသည့် ဝါယာပဲ့ထိန်းလမ်းညွန် ဒုတိယမျိုးဆက် တင့်ကားဖျက်ဒုံးကျည် “TOW” ထက်ပင် များစွာ သက်သာနေသည်။

Semi-active လေဆာလမ်းညွှန်စနစ်သည် ဒုံးကျည်မှ ရှာဖွေမှုစနစ် optical အစိတ်အပိုင်းသည် လေယာဉ်၊ ယာဉ် သို့မဟုတ် မြေပြင်အကဲကြည့်မှ ပစ်မှတ်သို့ ညွန်ပြသည့် လေဆာစပေါ့ကို ခြေရာခံပြီး ပစ်မှတ်ကို ထိမှန်စေသည့် စနစ် ဖြစ်သည်။

APKWS II ၏ CEP တိကျမှုသည် ဝ.၅ မီတာအတွင်ရှိ၍ အမြင့်ပေနိမ့်နိမ့်တွင် နှေးနှေးပျံသည့် လက်နက်များကို ပစ်ချရန်အတွက်လည်း သင့်လျော်ပါသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် BAE ကုမ္ပဏီသည် “Vampire” စနစ်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ချကာ အနှေးပျံဒရုန်းအငယ်စားများကို အောင်မြင်စွာ ဖျက်ဆီးနိုင်စေရန် proximity fuzes များဖြင့် ပြုပြင်ထားသော APKWS II ဒုံးကျည်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

“Vampire” စနစ်တွင် ထရန်စမစ်တာ ၄ ခုနှင့် အီလက်ထရို-မြင်ကွင်းဖော်/အနီအောက်ရောင်ခြည် ပုံရိပ်ဖော်အာရုံခံဘောလုံးနှင့် လေဆာပွိုင်တာကိုအသုံးပြုထားပြီး တယ်လီစကုပ်တိုင်၊ သီးခြား ပါဝါဆပ်ပလိုင်းနှင့် အားဖြည့်ထားသော display ကိုအသုံးပြုထားသည်။ Vampire ကို သာမန်အရပ်သုံးပစ်ကပ်တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပြီး ယူကရိန်းစစ်တပ်သည် ၎င်းကို M113 သံချပ်ကာယာဉ် သို့မဟုတ် MRZR လမ်းကြမ်းသုံး ယာဉ်ပေါ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကာအကွယ်/မြန်နှုန်းများဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။

ရုရှား-ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်တွင် ဒရုန်းများနှင့် ဒရုန်းတိုက်ဖျက်ရေးစနစ်များကြား တိုက်ပွဲသည် ပိုမိုပြင်းထန်လာသည်။ ယူကရိန်းစစ်တပ်သည် တူရကီလုပ် TB-2 ဒရုန်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက် ရုရှားစစ်တပ်၏ နေရာများကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ တစ်ဖက်တွင် ရုရှားစစ်တပ်သည် “Pantsir-S” တာတိုပစ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ကို အသုံးပြုပြီး ကြားဖြတ် ဟန့်တားနိုင်ခဲ့သည်။

၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထောက်လှမ်းရေးနှင့် တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကို အားကောင်းစေသော်လည်း ရုရှားပြည်တွင်းစစ်ဘက်လုပ်ငန်းသည် ဒရုန်းများကို ထုတ်လုပ်ရန် လုံလောက်သော အင်အားမရှိချေ။ “Predator” နှင့် ဆင်တူသော ရုရှားနိုင်ငံမှ “Orion” ဒရုန်းများသည် စစ်မြေပြင်သို့ဝင်ရောက်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။ သို့သော် ယခုမူ အီရန်လုပ် ဒရုန်းများသည် ရုရှားဘက်မှနေ၍ စစ်မြေပြင်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။

မကြာသေးမီက အတည်မပြုနိုင်သော သတင်းတစ်ပိုဒ်အရ ရုရှားစစ်တပ်သည် အီရန်လုပ် မောင်းသူမဲ့လေယာဉ် ၁၀၀၀ ခန့်ကို စတင်သုံးစွဲရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း သိရသည်။ သတင်းများအရ အီရန်သည် ရုရှားစစ်တပ်ထံ အလတ်စား မောင်းသူမဲ့ဒရုန်း ၄၆ စင်းကို ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်ပြီး အသေးစား တိကျလမ်းညွှန် လေဟုန်စီးဗုံး ၆ လုံးကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် တိုးတက်ကောင်းမွန်လာသည့် MQ-1C “Grey Eagle” နှင့် ဆင်တူသည်။ အရေအတွက် ၁၀၀၀ မျှ ရှိနိုင်ကြောင်း ပြင်ပမှ ချဲ့ကားဖော်ပြမှု ရှိနိုင်သည်။ ပါရှန်းလုပ် ဒရုန်းများ ရာဂဏန်းမျှ ရုရှားစစ်တပ်လက်ထဲတွင် ရှိနေလျှင်ပင် ၎င်းသည် ယူကရိန်းစစ်တပ်အတွက် ကြီးမားသော အန္တရာယ် ဖြစ်မည် ဖြစ်သည်။
crd
Stand By Myanmar

Crd