ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာမည့် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ ပတ်စ်ပို့ (၉) မျိုး

News Social News

မြန်မာနိုင်ငံတွင် နေထိုင်သူများအနက် ပြည်ပနိုင်ငံများသို့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သွားရောက်ရမည်ဆိုပါက မဖြစ်မနေလုပ်ဆောင်ရမည့်အရာနှင့် မပါမဖြစ်အရာသည် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် (Passport) စာအုပ် အမျိုးအစား (၉) မျိုးအား မြန်မာနိုင်ငံသားများသိရှိနိုင်ရန် ရေးသားဖော်ပြပေးအပ်ပါသည်။

ပြည်ပသို့ စီးပွားရေးအရ သွားရောက်လုပ်ကိုင်မည့် နိုင်ငံသားများအား PB = Business Passport စာအုပ်အမျိုးအစားအား ထုတ်ပေးသည်။

ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့် ခင်ပွန်း/ဇနီးနှင့် လိုက်ပါနေထိုင်သည့် မှီခိုနိုင်ငံ သားများအတွက် PT = Department Passport စာအုပ်ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ပြည်ပသို့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူများအတွက် PJ = Job ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ကာ ပြည်ပသို့ သာသနာအရေး ဘာသာသာဆိုင်ရာကိစ္စဖြင့် သွားရောက်မည်ဆိုပါက PR = Religious Passport စာအုပ်ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်သည်။

ထို့ပြင် ပြည်ပသို့ သဘောင်္သား၊ ပင်လယ်ခရီးနှင့်ပတ်သတ်သည့် နိုင်ငံသားများအား PS = Seaman Passport စာအုပ်၊ပြည်ပသို့ ကျောင်းသားပညာ တော်သင် နိုင်ငံသားများအား PE = Students Passport ပြုလုပ်ပေး ပြီး၊ပြည်ပသို့ အလည်အပတ်သွားမည်သူများအတွက် PV = Visit Pass Port စအုပ်ဟု ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။

အလားတူ ပြည်ပသို့ သံတမန်ရေးရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သတ်သည့် နိုင်ငံသားများအား PD = Diplomatic Passport စာအုပ်၊ ပြည်ပသို့ အရာရှိ နိုင်ငံတော်အရေးအရာနှင့် ပတ်သတ်သည့် နိုင်ငံသားများအား PO = Offcial Passport စာအုပ်ပြုလုပ်ပေးသည်။

ထို့အတူ Passport စာအုပ်များအား အရောင်များဖြင့် သတ်မှတ်ခွဲခြားထားပြီး အနီရောင်သည် နိုင်ငံသူ၊နိုင်ငံသား သာမန်ပြည်သူလူထု၊ အပြာရောင်သည် နိုင်ငံရေး၊သံတမန်ကိစ္စနှင့်အပ်နှင်းခံရသူနိုင် ငံသားများ၊ အစိမ်းရောင်သည် အစိုးရရုံး၊ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ၊ အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံသားများနှင့် ပန်းရောင်သည် ယာယီနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ဖြစ်သည်။

Passport စာအုပ်ပြုလုပ်လိုသူများသည် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမူရင်းနှင့်မိတ္တူ ၂ စောင်၊ မှတ်ပုံတင် မူရင်း/မိတ္တူ ၂ စောင်၊ ၁၀ နှစ်အောက်ကလေးများသည် မွေးစာရင်း မူရင်း/မိတ္တူ ၂ စောင်၊ သက်တမ်းတိုးသူများသည် Passport စာအုပ်အဟောင်းနှင့် Passport စာအုပ်တွင် မိမိ၏ ဓါတ်ပုံပါရှိသည့် စာမျက်နှာ မိတ္တူ ၂ စောင်၊ Job Passport စာအုပ်ကိုင်ဆောင် ထားသူဖြစ်ပါက Labour Card လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

Crd